Dějiny Hodslavic – turistický portál obce Hodslavice

DĚJINY

Něco málo z historie malebné Moravské obce Hodslavice

1411 Hoczlawicz. Obec je poprvé zmíněna začátkem 15. století. Střídá se zde mnoho pánů. Starobylý rod z Kravař, loupeživí Puklicové z Pozořic, Žerotínové. V šestnáctém století se tady žije dobře.1 Rozvoj protestantské církve, podporovaný Bedřichem ze Žerotína a jeho ženou Libuší, zastavuje až třicetiletá válka. Hodslavice končí v rukou olomouckých a novojických jezuitů. Nastává doba povinného robotování, vysokých daní, zpustlých gruntů,2 tajných bratrských shromáždění3 a přírodních katastrof.4 Na sklonku 18. věku se mohou díky Tereziánským a Josefínským reformám Hodslavice opět nadechnout. Poddanských povinností ubývá. Jeden z prvních moravských evangelickcýh sborů vzniká právě v Hodslavicích. Roste tu dřevěný toleranční kostel i církevní škola — v té 14. června 1798 přichází na svět František Palacký.5

František v Hodslavicích prožívá prvních devět let svého života. Po odchodu do škol v Kuníně, Trenčíně a Prešpurku6 se domů podívá vždy už jen na prázdniny. Roku 1823 odjíždí do Prahy. Vrací se málo. Uplyne půlstoletí. Palacký Hodslavice ještě jednou pozdraví. Při triumfální cestě Moravou. Tak o jeho letní návštěvě píše významný hodslavský rodák, evangelický teolog Josef Lukl Hromádka: „Co táhlo Františkovou hlavou, když se naposledy jako 75letý stařec díval na rodnou ves? Nevíme. (…) Není zcela nemožno, že 21. července 1873 se Palacký loučil s rodnou vesnicí s opravdovými díky za vše, co přijal od svých rodičů, v církevní škole, v evangelickém sboru, od svých rodáků a z dějinného ovzduší, kterým celý tento kraj byl obestřen a požehnán.“7

Posvátná úcta provází Františka Palackého ještě za života. Celospolečenským vrcholem jeho uznání se však stává jubilejní rok 1898.8 Oslavy 100. výročí narození Otce národa jsou pestrou mozaikou bouřlivých vlasteneckých slavností v Brně, Praze a ve stovkách menších měst a obcí. Nevídaný festival končí symbolicky zde, v Hodslavicích. Během tří letních měsíců navštíví Františkovu rodnou obec přes šedesát tisíc hostí.9

Posvátná úcta provází Františka Palackého ještě za života. Celospolečenským vrcholem jeho uznání se však stává jubilejní rok 1898.8 Oslavy 100. výročí narození Otce národa jsou pestrou mozaikou bouřlivých vlasteneckých slavností v Brně, Praze a ve stovkách menších měst a obcí. Nevídaný festival končí symbolicky zde, v Hodslavicích. Během tří letních měsíců navštíví Františkovu rodnou obec přes šedesát tisíc hostí.9

Nesbíráme o Vás žádné informace a nic Vám nehodláme nabízet. Používáme primárně technické cookies. Tyto cookies jsou většinou nezbytně nutné pro správnou funkci webu. Část z nich lze i tak vypnout, rozhodnutí je na Vás nebo můžete tuto nutnou součást webu ignorovat.
Přijmout vše
Přejít nahoru

Add a new location

×
×